045611
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
190
222
190
43701
3520
7465
45611

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-12 20:48

เข้าตรวจประเมินเพื่อการรับรอง มรท. ๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับพื้นฐาน ยัง บจก.ถ้วยทองโอสถ

Post on 02 ตุลาคม 2562
by Nonthaburi
ฮิต: 48

 วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สสค.นนทบุรี เข้าตรวจประเมินเพื่อการรับรอง มรท. ๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับพื้นฐาน  ยัง บจก.ถ้วยทองโอสถ เลขที่ ๒๘/๔ หมู่ที่ ๔  ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่  จ. นนทบุรี ประเภทกิจการผลิตและจำหน่ายเภสัชภัณฑ์ มีลูกจ้างจำนวน ๑๒๕ คน จากการตรวจประเมินพบว่านายจ้างยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสสค.นนทบุรีพิจารณาต่อไป