045600
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
179
222
179
43701
3509
7465
45600

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-12 20:09

เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 ณ บริเวณวัดยอดพระพิมล หมู่ที่ 6 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Post on 13 กันยายน 2562
by Nonthaburi
ฮิต: 54

วันที่ 13 กันยายน 2562 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพิมพาพร เสนสุภา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 ณ บริเวณวัดยอดพระพิมล หมู่ที่ 6 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปบริการในพื้นที่อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรีบริการให้ปรึกษา แนะนำกฎหมายแรงงาน และแจกสื่อประชาสัมพันธ์ มีผู้มาใช้บริการจำนวน 325 คน