120252
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
214
763
117893
3678
7514
120252

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-14 18:31

จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี

Post on 30 มีนาคม 2564
by Nonthaburi
ฮิต: 28

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน ในการประชุมวาระเพื่อพิจารณาคัดเลือกอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนสำรอง มีคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี แรงงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งฝ่ายละ 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง โดยวิธีการลงคะแนนผู้สมัครแต่ละรายฝ่ายละ 5 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด และอนุกรรมการฯ สำรอง