120246
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
158
214
757
117893
3672
7514
120246

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-14 18:07

เข้าร่วมกำกับดูแลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Post on 30 มีนาคม 2564
by Nonthaburi
ฮิต: 27

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสิธรา จันทร์หอม นักวิชาก่รแรงงานชำนาญการพิเศษ นางสาวธนวรรณ ธิติมูล และนายธนาเกียรติ คงคา นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ เข้าร่วมกำกับดูแลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีลูกจ้างเข้าร่วมฝึกซ้อมประมาณ 700 คนดำเนินการฝึกซ้อมโดยหน่วยฝึกซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรม คือบริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
ผลการดำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการด้าน และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555