bc4dea1324ce63c81788addeb07312f8.jpg

110777
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
148
188
554
108889
1717
6987
110777

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-09 17:20

เข้าร่วมการจัดงานนัดพบแรงงาน Co-Payment “จ้างงาน เด็กจบใหม่” ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน ( Co-Payment)

Post on 26 พฤศจิกายน 2563
by Nonthaburi
ฮิต: 144

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมการจัดงานนัดพบแรงงาน Co-Payment “จ้างงาน     เด็กจบใหม่” ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน ( Co-Payment) ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี             โดยมีนายชาญชัย  ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการนี้นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานและได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่ที่จะเข้าทำงาน และจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานนั้นเพื่อช่วยเหลือให้เกิดการจ้างงานแก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ได้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงานให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ รวมถึงเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่นี้ รัฐบาลให้การสนับสนุนโดยการอุดหนุนเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6 ปวช. ปวส. และวุฒิปริญญาตรีสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน